Yhdistys

yhteisellä asialla

Yhdistys

Yhdistys on perustettu vuonna 1939 ja sen tehtävän on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää kotkan talousalueella.  Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. 

Hallitus toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset, hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojenkäytöstä.

Yhdistyksen säännöt 

liitetiedostot on luettavissa ilmaisella Adobe Acrobat ohjelmistolla

Yhdistyksen säännöt

Invalidiliitto Ry:n ja Suomen Invalidien Urehiluliitto Ry:n jäsenyhdistysten säännöt on hyvksytty  liittovaltuustossa 23.-24.5.2008. 

Säännöt on rekisteröity yhdistyksen käyttöön 3.9.2009