HALUATKO LIITTYÄ JÄSENEKSI?

Jäsenyys kannattaa

Kotkan Seudun Invalidit ry on Kotkassa toimiva fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden yhdistys, jonka tehtävänä on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Olemme Invalidiliiton jäsenyhdistys.

Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnastamme kiinnostunut henkilö tai yhteisö / yritys. Jäsenyys on hyvä tapa tukea toimintaamme. 

Jäsenmaksut:

  •  varsinainenjäsen (vammaiset henkilöt) 20 € / vuosi 
  • kannatusjäsenet 22 €/vuosi
  • yhteisöjäsenet 100€ / vuosi

Jäsenenä kuulut Invalidiliittoon jäsenyhdistyksen kautta.  Jäsenetuina saat mm:

1. Tieto on valtaa – jäsenetuna IT-lehti

Saat IT-lehden jäsenetuna kahdeksan kertaa vuodessa. IT-lehti on pohjoismaiden laajin, ajankohtainen ja asiantunteva fyysistä vammaisuutta käsittelevä tietopaketti. (IT-lehden vuosikerran arvo 60 €)

2. Neuvontaa ja ohjausta – kysy rohkeasti

Soita Invalidiliiton puhelinneuvontaan vammaisten palveluista puh. 0200 1234 tiistaisin ja torstaisin kello 13–17.

Voit lähettää kysymyksesi myös neuvot@invalidiliitto.fi

Invalidiliiton työelämäneuvonnasta saat tietoa ja tukea työllistymiseen, työssä jaksamiseen ja yrittäjyyteen.

Esteettömyyskysymyksissä saat tietoa Invalidiliiton ESKEn sivuilta

3. Yhdessä olemme enemmän – vertaistukea ja harrastuksia

Jäsenyhdistysten toiminnassa tapaat samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Useimmissa yhdistyksissä on erilaisia kerhoja ja harrastusryhmiä. Invalidiliiton kautta tavoitat vertaistukihenkilöitä ja vertaisperheitä harvinaissairautta sairastaville henkilöille.

4. Monipuolista järjestökoulutusta

Invalidiliitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat jäsenilleen vuosittain useita paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia kursseja, seminaareja ja neuvottelupäiviä sekä verkkokursseja. Kurssit ovat jäsenille edullisia, osa jopa maksuttomia.

5. Järjestövakuutuksesta turvaa

Kun olet Invalidiliiton tai sen jäsenyhdistysten järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa, sinua koskee Invalidiliiton järjestövakuutus. Mukana oleva henkilökohtainen omaisuus on myös vakuutettu. Lisätietoa järjestövakuutuksesta löydät täältä.

6. Liikuntaa ja urheilua – löydä oma lajisi
Suomen Paralympiakomitea vastaa eri tavoin vammaisten henkilöiden urheilu- ja liikuntatoiminnasta. Se tarjoaa vammaisille henkilöille sujuvan polun harrastamisen ja urheilun pariin. Moni Invalidiliiton jäsenyhdistys on myös Paralympiakomitean jäsen, ja tarjoaa erilaisia liikuntamahdollisuuksia jäsenilleen.

7. Oikeuksien puolustamista

Jäsenyhdistykset ja Invalidiliitto ovat aktiivisia vaikuttajia paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tule mukaan yhdistysten vaikuttamistoimintaan!

8. Taloudellista tukea

Jäsenyhdistysten jäsenet voivat hakea Invalidiliiton kautta taloudellista tukea testamentteina saaduista varoista lahjoitusehtojen mukaisesti opiskeluihin tai kouluttautumiseen. Lisäksi jäsenet voivat hakea taloudellista tukea liikunta- tai urheiluharrastukseen Vammaisliikunnan Tuki ry:stä.

9. Rahanarvoisia etuja

Osalla jäsenyhdistyksistä on omia etuja jäsenilleen. Kysy lisää omasta yhdistyksestäsi.

10. Etujen lisäksi tietoa tuetuista lomista

Kaikilla fyysisesti vammaisilla on mahdollisuus hakea tuettuja lomia sosiaalisin ja taloudellisin perustein Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:stä (www.mtlh.fi).