Historia


Kotkan Seudun Invalidit Ry. juhli 70-vuotista toimintaansa


Kotkan Seudun Invalidit Ry vietti 70-vuotisjuhlaansa 25.1.2009. Juhla aloitettiin juhlajumalanpalveluksella Kymin Kirkossa, Kotkan Karhulassa. Tämän jälkeen pääjuhlaa vietettiin Karhulan Seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
Tervehdyssanoissaan juhlivan yhdistyksen puheenjohtaja Matti Paavola toivotti juhlaväen tervetulleeksi, todeten yhdistyksen viimeaikaisen toiminnan olleen vireätä, josta kiitos aktiiviselle jäsenistölle. Paavola totesi yhteiskunnassa tapahtuneen merkittävän muutoksen vammaisten elämässä vuodesta 1939, kun yhdistys perustettiin. Myös nykyisten nuorten suhtautumisessa vammaisuuteen Paavola totesi tapahtuneen muutosta parempaan suuntaan. Vammaiset ja terveet tulevat hyvin keskenään toimeen aina lapsuudestaan saakka.Paikallistasolla yhdistyksen puheenjohtaja totesi olevansa erityisen tyytyväinen Kotkan Vammaisten yhteistyöjärjestön toimintaan, jossa eri vammaisjärjestöjen näkemykset kohtaavat.


Esteetön Kotka tavoitteena

Kotkan kaupungin tervehdyksen esitti hyvinvointipalveluiden hallintojohtaja Kari Häkämies, joka totesi Invalidiliiton vuositeeman ”Kiinni elämässä” hyväksi valinnaksi. Teema antaa ajattelemisen aihetta meille kaikille, miten osata suhtautua kanssaihmisiin, jotka eivät liiku samalla tavoin kuin me muut. Häkämies korostikin Kotkan kaupungin ja vammaisjärjestöjen yhteistä ”Esteetön Kotka”-hanketta, jossa Kotkan Seudun Invalidit ry. on toiminut erittäin aktiivisesti.

Invalidiliitossa ollaan huolissaan vammaisten toimeentulosta70-vuotisjuhlan juhlapuheen piti Invalidiliiton toimitusjohtaja Raimo Lindberg, joka puheensa aluksi onnitteli juhlivaa yhdistystä, todeten Kotkan Seudun Invalidit ry:n olevan liiton ikätilastossa kahdeksanneksi vanhin yhdistys.

Toimitusjohtaja korosti yhdistyksen tehneen erinomaista vammaistyötä Kotkan ja sen lähialueen vammaisten ihmisten elinolojen edistämiseksi. Lisäksi yhdistys on kantanut vastuuta myös liiton toiminnasta ja yhdistyksen jäsenet ovat liiton luottamushenkilöpaikoilla ohjanneet liiton ja jopa koko maan vammaispolitiikkaa, totesi Linberg.

Juhlapuheessaan toimitusjohtaja Raimo Linberg toi keskeisesti esiin Invalidiliitossa vallitsevan huolen vammaisten toimeentulosta. Suurin osa väestöstä on päässyt osalliseksi viimeaikaisesta talouskasvusta ansiotulojen ja yksityisten kulutuskysynnän kasvun sekä verotuksen keventämisen seurauksena. Tällä hetkellä tilanne taloudellisen taantuman kourissa tosin näyttää hiukan toisenlaiselta.Veroratkaisut tai ansiotason kehitys eivät kuitenkaan vaikuta kansaneläkkeen varassa elävän ihmisen taloudelliseen tilanteeseen tai ostovoimaan. Kohtuullisen toimeentulon turvaaminen on tärkeätä niille vammaisille henkilöille, joiden vamma estää osallistumisen työelämään.Lindberg totesi erityisen ongelmalliseksi syntymästään saakka vammaiset ihmiset tai nuorina vammautuneet, jotka eivät pääse työelämään ja joutuvat täten pelkästään peruseläkkeensä varassa elämään ikuisessa köyhyydessä. Vammaisten ihmisten toimeentulo on turvattava suhteessa valtaväestöön, kun esimerkiksi uudistetaan maksupolitiikkaa tai tehdään muita uudistuksia.Näin ei nyt ole tapahtunut, toteaa Lindberg.

Juhlamerkkien jaossa toimitusjohtaja Raimo Lindberg luovutti Invalidiliiton myöntämän kultaisen ansiomerkin Leena Kokkoselle, Pekka Nygrenille ja Matti Paavolalle.Lisäksi yhdistys palkitsi pitkäaikaisia jäseniään Invalidiliiton vuosimerkein.

Kymin Seurakunta kantoi oman kortensa kekoon mm. juhlatilojen muodossa ja seurakunnan tervehdykseen juhlaan toi pastori Marjo Kiljunen. Oman sävynsä 70-vuotisjuhlaan kajauttivat Karhulan Mieslaulajat, kuultiin kansanperinnettä Helkanuoret-ryhmältä ja tietenkin ripaus myös huumoria drubaduuri Esa Honkasen esittämänä ja kun Kymenlaaksossa kerran oltiin, kajahti juhlan loppulauluna tietenkin Kymenlaakson Laulu.
Kotkan Seudun Invalidit Ry, kiitää saamistaan onnitteluista.


Teksi: Pekka Nygren


Kuvat: Timo Vesterinen