Takarivi vas. Jaakko Heiskanen, Liisa Kekki, Pekka Nygren, Leenä Pietiläinen, Sami Tervo Eturivi vas. Juha Hinkkanen, Pirjo Vanha-Aho, Risto Kauppila (pj.) Simo Koski (Vpj.) Kaj Kiri